Rug Training


Rugklachten zijn een bekend en veel voorkomend fenomeen in de gezondheidszorg. In Nederland geeft 40-50% van de bevolking aan dat ze in het voorgaande jaar wel eens last van de rug gehad hebben. Chronische rugklachten komen zelfs bij één op de vijf mensen voor.


Rug
Met alleen therapieën gericht op het bestrijden van de pijnklachten ben je bezig met korte termijn politiek. Van een actieve benadering gaat een preventief effect uit. Het doel van de actieve aanpak is de belastbaarheid van de rug te verhogen en om inzicht te verkrijgen in je eigen belastbaarheid.

Via een progressief opgebouwd trainingsschema leren wij u zo optimaal mogenlijk gebruik te maken van uw rug. Wij doen hierbij een beroep op al uw motorische grondeigenschappen te weten; cördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, kracht en snelheid. Zonodig worden u ook ontspannings oefeningen aangeleerd.

Uw persoonlijk programma wordt gemaakt aan de hand van een intake gesprek, een vragenlijst en een conditie test.

Statiek en beweging van de Rug
Door een uitgekiende architectuur van ons lichaam waardoor in beginsel alles precies op elkaar is afgestemd en naadloos aanpast. In het kader van de rug hebben we het dan over de bekken ring te weten de sacro-illiacale gewrichten en de symphysis.
Door een perfect samenspel van spieren, pezen en peesplaten is een gecontroleerde, vloeiend verlopende beweging mogelijk.
Het samenspel van spieren, pezen en peesplaten is weer mogelijk door het op elkaar afgestemd functioneren van het vestibulaire systeem (evenwicht) de visus (ogen) en de propriocepsis (gewrichts gevoel)
Hoe wij op een bepaald moment in ons vel zitten en in wat voor een omgeving wij zijn is bepalend voor de controle van statiek en beweging. Tezamen zijn ze van invloed op de feedforward bij bewegen of handhaven van houding. Is de feedforward minder dan zijn de spieren met een primair stabiliserende functie minder instaat, voordat een beweging van armen en/of benen wordt ingezet, aan te spannen. Een deel van hun stabiliserende werking gaat dan verloren.

** Bovenstaand model is besproken door Diane Lee op “the 4th Interdisciplinary World Congress of Low Back & Pelvic Pain” met de titel “Moving from Structure to Function” **

Stabiliteits en bewegings systeem
1. musculus transversus abdominus (dwarse buikspieren)
2. musculus latissimus dorsi (brede rug spier)
3. musculus trapezius (monikskapspier)
4. musculus gluteus maximus (grote bil spier)
5. musculus piriformis (peervormge spier onder bilspier)
6. musculus biceps femoris en semitendinosis (hamstrings)
7. musculi multifidi (kleine rug spieren)

Indien er een disbalans is bij; de vormsluiting, de krachtsluiting, de controle van beweging, de emotionele gesteldheid of het bewustzijn, dan kunnen rugklachten ontstaan.

Met onze rugtrainingsmodule gebaseerd op bovenstaande inzichten kunnen wij u een handreiking bieden om invloed op uw rugklachten te krijgen.