Lymfoedeem
Lymfoedeem is een abnormale ophoping van eiwitten en vocht in het lichaamsweefsel. Dit is het gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Lymfoedeem ontstaat vaak geleidelijk en kan een chronisch karakter krijgen. Lymfoedeem kan aangeboren zijn  (primair lymfoedeem) of verworven als gevolg van een andere aandoening (secundair lymfoedeem) Bekende vormen van secundair lymfoedeem zijn het armlymfoedeem na een borstoperatie met okselklier verwijdering of het beenlymfoedeem na bijvoorbeeld een gynaecologische operatie. Patiënten die na een operatie radiotherapie en/of chemotherapie ondergaan hebben een grotere kans op het ontwikkelen van lymfoedeem.

De klachten kunnen onstaan bij lymfoedeem zijn: pijn, vermoeidheid, gespannen en zwaar gevoel, zwelling, beperking in beweging, beperking in dagelijks functioneren.

De Behandelmogelijkheden
Genezing van lymfoedeem is door de behandelaar niet altijd mogelijk. De behandeling is voornamelijk gericht op het terugdringen of het niet doen toenemen van oedeem in b.v. arm of been. Dit om het normaal functioneren van de ledematen te herstellen.

De fysiotherapeutische behandelmogelijkheden voor lymfoedeem bestaan uit:

 • Voorlichting / adviezen
 • Manuele lymfdrainage / oedeemtherapie in combinatie met zwachtelen
 • Oefentherapie, houdings- en bewegingsadviezen
 • Het aanmeten van therapeutische elastische kousen (steunkousen)
 • Evt. Ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen.
 • Lymftaping.

De manuele lymfdrainage is een massage techniek met als doel de afvoer van lymfevocht te bevorderen. Het zwachtelen heeft als doel de omvang van het oedeem te verminderen, en de bereikte omvangvermindering te onderhouden zolang er geen elastische kous is.

Oefenen is een belangrijk onderdeel binnen de behandeling. De oefeningen hebben als doel de spierpompfunctie van een arm of been te bevorderen. Namelijk, door het aanspannen van de spieren wordt de doorbloeding aangezet en dit bevordert ook de lymfedoorstroming.

De Behandeleffecten

De gekozen behandeling en de uiteindelijke behandeleffecten zijn afhankelijk van de ernst, oorzaak en duur van het oedeem. De behandeleffecten zijn doorgaans:

 • Omvangvermindering
 • Spanningsafname
 • Pijnvermindering
 • Functieverbetering
 • Afname van infectie kans
Kwaliteitsbewaking

Binnen de fysiotherapie zijn er meerdere verbijzonderingen, dit zijn specialisaties binnen de fysiotherapie. Op dit moment zijn de erkende verbijzonderingen de manueel therapeut, kinderfysiotherapeut, sportfysiotherapeut, fysiotherapeut voor ouderen (geriatrisch fysiotherapeut)en bekkenfysiotherapeut. Daarnaast zijn er fysiotherapeuten die zich hebben toegelegd op de erkende deelgebieden van psychosomatiek, lymfologie, hart- en vaatziekten en tandheelkunde. De erkende verbijzonderingen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie. De fysiotherapeut die zich heeft toegelegd op lymfologie staat vermeld in het aantekeningenregister. Uw lichaam verdient de beste behandeling

Fysiotherapeuten willen een positieve bijdrage leveren aan bijvoorbeeld gezond bewegen, het terugdringen van ziekteverzuim en het voorkomen van blessures. Op die manier helpt uw fysiotherapeut u om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden. Uw lichaam verdient de beste behandeling.