Steunkousen


Veel mensen lijden aan beenklachten ten gevolge van spataderen, trombose, een zwangerschap of hart- en vaat problemen. Dit leidt in veel gevallen tot het ontwikkelen van, wat men noemt “veneus oedeem”: opgezette, dikke en vermoeide benen. Dit is in feite het gevolg van een abnormale ophoping van vocht in de benen. U kunt ook opgezette benen en armen hebben na een operatie, bestraling, infectie of ongeval.

Uw arts helpt u, de oorzaken van oedeem zo goed mogelijk op te sporen, weg te nemen en waar mogelijk te voor komen.
De behandeling
Indien uw arts een aderaandoening vaststelt worden therapeutische elastische kousen aangemeten en verstrekt. Op deze manier kunnen verdere klachten worden voorkomen.

De behandeling van oedeem door uw fysiotherapeut is vooral gericht op het mechanisch terugdringen van het opgehoopte vocht.

Zowel voor veneus- als lymfatische problematiek trachten wij, in overleg met uw (huis)arts, het normaal functioneren van uw ledematen zo goed mogelijk te herstellen. Als gespecialiseerde oedeemfysiotherapeuten kunnen wij uw klachten behandelen door middel van een brede waaier van therapeutische mogelijkheden. In de meeste gevallen is er sprake van een gecombineerde behandelfase. Deze kan bestaan uit:

  • Voorlichting en advies
  • Oefentherapie, houding- en bewegingsadviezen
  • Manuele lymfedrainage
  • Zwachtelen
  • Lymfetaping
  • Mechanische kompressie

Als de behandelingen geen effect meer heeft op het verder terugdringen van het oedeem, volgt een situatie die we graag willen stabiliseren door:

  • Aanmeten / verstrekken van therapeutische elastische kousen
Therapeutische Elastische Kousen

Het dragen van therapeutisch elastische steunkousen wordt ambulante compressietherapie genoemd. De compressie kousen oefenen een exacte druk uit op het been of arm. Deze druk wordt geleidelijk minder vanaf de enkel tot aan het bovenbeen, of vanaf de hand tot aan de schouder. Op deze manier wordt de verwijding van de vaatwanden tegengegaan zodat de aderkleppen weersluiten en de bloedstroom naar het hart wordt ondersteund.

Door het lekken van lymfevocht in het weefsel neemt de omvang van uw arm of been toe. Therapeutische elastische kousen verhinderen dit proces.

Wij zorgen ervoor dat u therapeutische elastische kousen krijgt met een gecontroleerde en gedoseerde druk voor een optimale therapie.

FysioTek

Fysiotek is een innovatieve service organisatie van en voor fysiotherapeuten. Fysiotek ondersteunt uw fysiotherapeut bij het verlenen van klantgerichte en doelmatige hulpmiddelenzorg.

Samen met uw (huis)arts is uw  fysiotek fysiotherapeut bij uitstek instaat om u adequate zorg te verlenen en de inzet van hulpmiddelen zoals therapeutische elastische kousen te beoordelen en te verzorgen. Fysiotek werkt met hoge kwaliteit compressie kousen van gerenommeerde fabrikanten zoals de firma Bauerfeind, Jobst, Juzo, Medi,Varitex en Varoderm

Voor meer informatie: www.fysiotek.nl